Find svar på dine spørgsmål til Plus Sundheds to bosteder Tjørnehøj og Stentoft

Hvem er Plus Sundhed?

Plus Sundhed blev stiftet i år 2000 sammen med missionen om at skabe trygge og trivselsfremmende rammer for mennesker med psykisk sygdom og sociale problemer.

Vi gør en forskel for nogle af samfundets allermest udsatte og sårbare.  

Plus Sundhed er samarbejdspartner for kommuner og myndigheder. Samlet er vi dedikerede til at sikre, at borgere med psykiske lidelser og sociale problemer får så selvstændig og meningsfuld en tilværelse som muligt.

I 2008 åbnede vi vores første bosted.
I dag tæller vi to bosteder, som er godkendt af Socialtilsynet til at modtage borgere visiteret efter Servicelovens paragraf 107 og Servicelovens paragraf 108.

Hvor ligger Plus Sundheds to bosteder?

Plus Sundhed driver de to socialpsykiatriske bosteder Stentoft og Tjørnehøj henholdsvis i Jylland og på Sjælland. 

Stentoft ligger i Jylland i Sønder Stenderup, tæt på Kolding. Stentofts adresse er Stenderupvej 191, 6092 Sønder Stenderup

Tjørnehøj ligger på Sjælland i Nørre Asmindrup i Odsherred – 25 minutters kørsel fra Holbæk. Tjørnehøjs adresse er Egegårdsparken 1, 4572 Nørre Asmindrup. Tjørnehøjs ungeenhed har adressen Tjørneparken 3, 4572 Nørre Asmindrup.

OBS: For begge vores bosteder gælder det, at beboerne kan blive tilbudt kørsel, hvis der er behov for at lette transportvejen til og fra det pågældende bosted. 

Hvem er målgruppen på Tjørnehøj og Stentoft?​

På begge bosteder tilbyder vi midlertidige eller længerevarende ophold til personer over 18 år ud fra Servicelovens § 107 og § 108.

Målgruppen på vores bosteder er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, med behov for støtte i sociale sammenhænge og en hverdag kendetegnet ved forudsigelighed. 

På Tjørnehøj består vores målgruppe af borgere med angst, dobbeltdiagnose, forandret virkelighedsopfattelse og/eller personlighedsforstyrrelse. 

På Stentoft består vores målgruppe af borgere med dobbeltdiagnose, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse og med demens og udadreagerende adfærd. 

Hvor længe kan man bo på vores bosteder?

På Tjørnehøj og Stentoft kan vi have op til 55 beboere boende.

På begge bosteder tilbyder vi både midlertidige og varige ophold efter Servicelovens § 107 og § 108.

Mange bor hos os midlertidigt på paragraf 107, men vi har også borgere boende hos os varigt på paragraf 108. 

Fælles for alle vores beboere er, at de har brug for en specialiseret indsats og støtte i hverdagen.

 

Hvem er medarbejderne på Tjørnehøj og Stentoft?

Medarbejderne på Tjørnehøj og Stentoft består af social- og sundhedsfagligt personale. Det drejer sig blandt andet om:

 • Social- og sundhedsassistenter
 • Socialpædagoger
 • Pædagoger
 • Sygeplejersker
 • Psykiatrimedarbejdere (medarbejdere fra det social- og sundhedsfaglige område med relevant efteruddannelse)
 • Andet sundhedsfagligt personale, herunder ergoterapeuter
 • En fysioterapeut på hvert bosted 
 • En diætist på hvert bosted

Hvordan bliver en borger visiteret til et af vores bosteder?

Forud for en visitation til et af vores bosteder vil vi i dialog med den anbringende kommune fastlægge, hvilken hjælp og støtte den pågældende borger har behov for. 

På den baggrund udarbejder vi en tilbudsbeskrivelse og en takstvurdering.

Vi lægger altid vægt på at beskrive, hvad der kan forventes af os metodisk.

 

Hvilke metoder arbejder vi med på vores bosteder?

På begge bosteder tilbyder vi beboerne vores specialiserede socialpsykiatriske indsats og vores livsstilsindsats

Vores livsstilsindsats har vi sat i verden for at forbedre den mentale sundhed og trivslen for vores beboere. Vores medarbejdere støtter op om en sundere livsstil for vores beboere med fokus på:

 • De gode søvnvaner
 • En spændende, varieret og ernæringsmæssigt korrekt sammensat kost
 • En hverdag med bevægelse og fysisk aktivitet
 • De gode og selvvalgte relationer  

På begge bosteder arbejder vi recovery-orienteret med fokus på den enkelte beboers ønsker, håb og drømme for fremtiden. Vi holder kontinuerligt og løbende fagligt udviklende undervisning som medarbejdere og beboere kan deltage i.

På Stentoft arbejder vi blandt andet med det narrative menneskesyn og Low Arousal. 

På Tjørnehøj arbejder vi meget med stemmehøring som metode og menneskesyn, CHIME, LA2 og medicinpædagogik.

 

Hvad siger tilsynet om vores bosteder?

Styrelsen for Patientsikkerhed og Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med vores bosteder Stentoft og Tjørnehøj.

Styrelsen for Patientsikkerheds arbejde er at føre tilsyn i henhold til sundhedsloven eller Serviceloven, mens socialtilsyn Hovedstaden foretager et socialfagligt tilsyn. 

Se vores flotte karakterer via de nedenstående links. 

Hvordan er det at arbejde på vores bosteder i Plus Sundhed?

Som medarbejder på et af vores bosteder i Plus Sundhed vil man opleve, at der er god tid til nærvær og omsorg og god tid til den enkelte beboer.

Vi passer godt på vores medarbejdere og sørger for et grundigt introduktionsforløb. 

Vi tror på, at kompetenceudvikling og efteruddannelse skaber de bedste forudsætninger for trivsel, høj faglighed og et stærkt sammenhold. Derfor er vi altid åbne for en dialog om lysten til at udvide ens faglige horisont. 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag:

 • spændende artikler inden for mental sundhed og det specialiserede socialpsykiatriske område.
 • invitationer til gratis oplæg og temadage, hvor du kan høre eksperter fortælle om forskellige højaktuelle temaer inden for vores felt.
 • nyhedsbreve, hvor du kan følge med i, hvad der rører sig på vores to bosteder Tjørnehøj og Stentoft
Scroll to Top