Vores målgruppe på Stentoft

Ud fra Servicelovens § 107 og § 108

På Stentoft tilbyder vi midlertidigt eller længerevarende ophold til personer over 18 år ud fra Servicelovens § 107 og § 108.

Borgere, der visiteres til vores bosted, har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt behov for støtte i sociale sammenhænge og en hverdag kendetegnet ved forudsigelighed.

Vores målgruppe på Stentoft

  • Borgere med dobbeltdiagnose
  • Borgere med angst
  • Borgere med depression
  • Borgere med forandret virkelighedsopfattelse
  • Borgere med personlighedsforstyrrelse
  • Borgere med spiseforstyrrelse

Et bosted - to enheder

På vores bosted har vi to enheder.

Begge enheder vedrører områderne dobbeltdiagnose og almen psykiatri og retter sig mod:

  • Borgere, der ud over en psykisk diagnose har et aktivt misbrug. 
    Vi tilbyder misbrugsbehandling efter Servicelovens § 101 til de af vores beboere, der har brug for det.
  • Borgere med en psykisk diagnose, der har behov for struktur, hjælp og støtte til daglige gøremål og egenomsorg. Til borgere med diagnoser som skizofreni, personlighedsforstyrrelse og angst.

En skræddersyet indsats

På Stentoft tilbyder vi individuelle, skræddersyede og tilpassede indsatser til borgere, der har brug for at blive mødt med omsorg og respekt.

Vi arbejder med kommunens indsatsmål og borgernes håb og drømme – og får på bedst mulig vis disse til at mødes.

Kontakt Stentoft
Vil du gerne vide mere om, hvem der er i vores målgruppe?

Udfyld vores kontaktformular. Så kontakter vi dig.
Gå til Plussundhed.dk
Scroll to Top