Hvem er vores medarbejdere på Stentoft?

Stentofts medarbejdere består af social- og sundhedsfagligt personale

På Stentoft består vores medarbejdere af social- og sundhedsfagligt personale, herunder:

  • Social- og sundhedsassistenter
  • Socialpædagoger
  • Pædagoger
  • Sygeplejersker
  • Psykiatrimedarbejdere (medarbejdere fra det social- og sundhedsfaglige område der har relevant efteruddannelse)
  • Fysioterapeut
  • Læge tilknyttet misbrugsbehandlingen
  • Andet sundhedsfagligt personale, herunder ergoterapeuter

Vores medarbejdere udviser omsorg og høj faglighed

På Stentoft vægter vi omsorg og høj faglighed.

Vi holder kontinuerligt og løbende fagligt udviklende undervisning, som vores medarbejdere kan deltage i.

Det er med til at sikre, at vi forholder os aktivt til vores metoder og tilgange, og det betyder, at vi bliver ved med at udvikle os og kan fastholde et højt fagligt niveau.

Vi tror på, at efteruddannelse og kompetenceudvikling skaber de bedste forudsætninger for trivselhøj faglighed og et stærkt sammenhold blandt vores medarbejdere.

Derfor er vi altid åbne for en dialog om ønsker for videreuddannelse, og vi støtter altid op om lysten til at udvide ens faglige horisont.

Et team på op til fire medarbejdere til hver beboer

Medarbejderne på bostedet Stentoft er organiseret i teams på to-fire personer omkring den enkelte beboer.

Teamet er altid sammensat ud fra beboerens behov og ud fra kompetencer.

Teamet arbejder målrettet med brugerinddragelse og beboeransvar. Formålet er at styrke beboerens ansvar i eget liv, så beboeren bliver så selvhjulpen som mulig.

Sammen med beboeren opstiller teamet de mål og delmål, som de skal samarbejde om, og som skal understøtte de mål, der er formuleret fra den visiterende kommune.

Det er teamets ansvar at sikre dokumentation for det arbejde og samarbejde, der sker om og med beboeren. Dokumentationen skal afspejle et målrettet og systematisk arbejde med mål og delmål.

Gå til Plussundhed.dk
Scroll to Top