Vores metoder på bostedet Stentoft

En recovery-orienteret tilgang

På Stentoft arbejder vi med kommunens indsatsmål og med borgerens håb og drømme – og får på bedste vis disse til at mødes.

Vores tilgang er recovery-orienteret. Den enkelte beboer har stor indflydelse sin egen hverdag, som bærer præg af meningsfulde aktiviteter og støtte – parallelt med eller i forlængelse af beboerens § 141-handleplan fra den anbringende kommune.

Gennem narrativer finder vi frem til glemte eller gemte kompetencer – og en ny og lysere vej.

Sommetider kræver det omveje at nå derhen. Dem tager vi gerne, for at beboeren udvikler sig.

Recovery, det narrative menneskesyn og Low Arousal

På Stentoft arbejder vi med recovery, det narrative menneskesyn og Low Arousal.

Vi holder kontinuerligt og løbende fagligt udviklende undervisning, som vores medarbejdere kan deltage i.

Det er med til at sikre, at vi forholder os aktivt til vores metoder og tilgange, og det betyder, at vi bliver ved med at udvikle os og kan fastholde et højt fagligt niveau.

Smil og glæde på Stentoft
icon_video_play_btn Afspil video

Et team på op til fire medarbejdere til hver beboer

Medarbejderne på bostedet Stentoft er organiseret i teams på to-fire personer omkring den enkelte beboer.
Teamet er altid sammensat ud fra beboerens behov og ud fra kompetencer.

Teamet arbejder målrettet med brugerinddragelse og beboeransvar. Formålet er at styrke beboerens ansvar i eget liv, så beboeren bliver så selvhjulpen som mulig.

Sammen med beboeren opstiller teamet de mål og delmål, som de skal samarbejde om, og som skal understøtte de mål, der er formuleret fra den visiterende kommune.

Det er teamets ansvar at sikre dokumentation for det arbejde og samarbejde, der sker om og med beboeren. Dokumentationen skal afspejle et målrettet og systematisk arbejde med mål og delmål.

En aktiv hverdag

På Stentoft har vores beboere døgnrytmeplaner og et ugeprogram med aftaler og aktiviteter, der understøtter et aktivt liv.

Det drejer sig om alt fra aftaler om læring, sport, beskæftigelse og fritidsaktiviteter.

Alle aktiviteter lægger op til, at beboerne inddrages aktivt og motiveres til at deltage. Det er med til at give mere trivsel og en bedre mental sundhed.

Øget trivsel og en bedre mental sundhed gennem en sundere livsstil

På Stentoft støtter vi vores beboere i en sundere livsstil med bevægelsegode relationer, en varieret kost og gode søvnvaner.

Naturligvis altid med udgangspunkt i det, der giver mening for den enkelte beboer.

Resultatet er øget trivsel, en bedre mental sundhed og flere sunde år til livet.

 

Kontakt
Har du spørgsmål til vores metoder på Stentoft?

Udfyld formularen.
Så kontakter vi dig snarest muligt.
Gå til Plussundhed.dk
Scroll to Top