Bostedet Stentoft:
Vi hjælper
mennesker med dobbeltdiagnoser

På Stentoft hjælper vi beboere med dobbeltdiagnose. Det vil sige borgere, der har et aktivt misbrug og en psykisk lidelse.

I vores tilgang til dobbeltdiagnoser, går vi op i at skabe en kultur, hvor beboerne åbent og uden skam kan tale om deres misbrug. Det betyder nemlig, at vores medarbejdere har de bedste forudsætninger for at kunne give den rette støtte og hjælp.

I vores tilgang til dobbeltdiagnoser, støtter og hjælper vi mennesker, som er i risiko for at havne mellem to stole i det etablerede system.

Dette skyldes ofte, at de ikke må have et misbrug (hvis de er i behandling for en psykisk sygdom), eller fordi ikke kan blive behandlet for deres psykiske sygdom (hvis de er i misbrugsbehandling).

På Stentoft er det vores ambition at sikre en god livskvalitet og høj grad af trivsel for vores beboere med dobbeltdiagnose.
– Mette Hvidberg-Hansen, bostedsleder på Stentoft

Hvad er dobbeltdiagnose?

Når man har en dobbeltdiagnose, så har man både en psykisk lidelse og et aktivt misbrug.

Samspillet mellem psykofarmaka og rusmidler kan være kompliceret og ikke ufarligt.

Det har blandt andet den konsekvens, at der er risiko for fejldiagnosticering, fejlbehandling og sen udredning.

En dobbeltdiagnose kan omfatte alle typer psykiske lidelser og alle typer misbrug. Det betyder, at der kan være stor variation i udfordringer og behovet for behandling.

Definition af dobbeltdiagnose

Dobbeltdiagnose-betegnelsen

Dobbeltdiagnose-betegnelsen blev første gang introduceret i Danmark i 1994 i forbindelse med speciallæge i psykiatri Birgit Jessen-Petersens ph.d.-afhandling om psykotiske patienter med misbrugsproblemer. Betegnelsen hentede hun fra det amerikanske begreb ’dual-diagnosis’, som er en beskrivelse af mennesker, der både har en psykiatrisk diagnose og en misbrugsdiagnose.
Dobbeltdiagnose og misbrug ifølge WHO

WHO definerer dobbeltdiagnose som: ”Samtidig forekomst hos den samme person af forstyrrelser forårsaget af brug af psyko-aktivt stof og andre psykiske forstyrrelser.” Et misbrug definerer WHO som: ”Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller dens omgivelser.

Hvordan er det at have en dobbeltdiagnose?

Når man har en dobbeltdiagnose, så er man dobbelt udfordret i den forstand, at man både har et misbrug og en eller flere psykiske lidelser, som er behandlingskrævende.

Forløbet kan udvikle sig på forskellige måder.

Når man har en dobbeltdiagnose, så vil stofferne ofte fylde meget. Der skal skaffes penge til stofferne, og så skal man have fingrene i stofferne, og det udgør en stor stress-faktor. Derudover kan man aldrig være sikker på, hvad man har fået.

Rusmidlerne har også den store bagside, at de er skadelige. Har man haft et årelangt stofmisbrug, så vil man derfor ofte være medtaget – både psykisk og socialt.

Hvordan arbejder Stentoft med borgere med dobbeltdiagnose?

På Stentoft tilbyder vi alle vores beboere en specialiseret socialpsykiatrisk indsats og en livsstilsindsats.

Medarbejderne, der arbejder med dobbeltdiagnoser, har erfaring med at arbejde med borgere med misbrug og en viden inden for området. De har desuden det tilfælles, at de er nysgerrige på vores beboere og evner at gå ind i samtalen med beboerne om deres misbrugshistorik og forbrug af rusmidler.

Det sikrer, at vi kan give den bedst mulige hjælp og støtte til vores beboere, og så lærer vores medarbejdere meget ved at stille spørgsmål og være nysgerrige på vores beboere.

På Stentoft er vores indsats altid tilpasset den enkelte borger og de konkrete omstændigheder – og deraf muligheder – der gør sig gældende.

Beboerne med dobbeltdiagnose har mulighed for at modtage deres misbrugsbehandling på Stentoft, såfremt hjemkommunen visiterer hertil. Stentoft er godkendt til misbrugsbehandling efter Servicelovens § 101.

Det er også muligt at modtage misbrugsbehandling hos Kolding Misbrugscenter. Hvis en beboer vælger behandling i Kolding, ledsager vores personale gerne beboeren, medmindre andet ønskes.

På Stentoft gør vi os umage med at skabe en kultur, hvor beboerne åbent kan tale om deres misbrug, fri af skam.

Hvad gør Stentoft for at understøtte den enkelte beboers trivsel og sundhed?

Når man indtager hårde stoffer og har levet et hårdt liv, som det gælder for mange af beboerne i vores dobbeltdiagnose-enhed, så kan det have en masse sundhedsmæssige og sociale konsekvenser. 

Det er en del af årsagen til, at vi på Stentoft ikke blot tilbyder vores beboere en specialiseret socialpsykiatrisk indsats. Vi tilbyder også vores beboere en livsstilsindsats med fokus på at forbedre trivselsniveauet og herunder den mentale og fysiologiske sundhed for vores beboere.

Vores medarbejdere støtter beboerne i en sundere livsstil og har en opmærksomhed rettet mod den enkelte beboers sundhedsmæssige tilstand.

Vi udleverer rent værktøj til de af vores beboere, som har et misbrug, og som har behov for dette.

I de tilfælde hvor vi bliver bekymrede for en beboers ve og vel, vil vores medarbejdere kigge mere ind til den pågældende beboer. Vi måler beboerens værdier og holder i det hele taget godt øje med mulige faresignaler. Vi sørger for, at beboeren bliver tilbudt mad og drikke for at sikre, at de basale behov er dækket.

Relationen mellem vores medarbejdere og beboere er generelt kendetegnet ved at være god og basereret på tillid. Det betyder, at vores medarbejdere er både hurtige og dygtige til at aflæse, hjælpe og støtte vores beboere.

Hvordan er det at være pårørende til et menneske med dobbeltdiagnose?

Pårørende til mennesker med dobbeltdiagnoser står som regel med mange svære følelser.

Ofte er der først og fremmest en stor bekymring til stede. Der kan være en frygt for at miste. Der kan være en bekymring for, hvad ens kære denne gang har rodet sig ud i for at få adgang til stofferne.

Mange pårørende oplever at stå med et stort og vanskeligt ansvar. Forældre kan opleve, at de ikke kan få lov til at være forældre. Deres status er i stedet reduceret til at være kontrollanter eller i bedste fald hjælpere. Tilliden er ofte brudt og bekymringerne mange.  

Man siger om alkohol, at det er et opløsningsmiddel, som opløser lever, nyre, familie og venner. Det samme kan man sige om mange andre typer af misbrug af rusmidler.

For pårørende til mennesker med dobbeltdiagnose gælder desuden, at det kan være vanskeligt at finde et tilbud, som både kan afhjælpe rusmiddelproblematikken og tage hånd om den psykiske diagnose.

Det kan derfor virke vanskeligt hvis ikke umuligt at få den rigtige hjælp, og man kan som pårørende føle sig både magtesløs og alene med et stort ansvar.

Hvorfor er det vigtigt at tilbyde en samlet behandling til mennesker med dobbeltdiagnose?

Der er kommet et stigende fokus på nødvendigheden af at tilbyde en samlet løsning for mennesker med dobbeltdiagnoser. Det vil sige et samlet tilbud for mennesker, som både har et aktivt misbrug af rusmidler og en psykisk lidelse, som kræver behandling.

Mennesker med dobbeltdiagnose udgør en borgergruppe i vores samfund, som let bliver offer for både udnyttelse, fejldiagnosticering og fejlbehandling.

Derfor er det vigtigt at kunne tilbyde disse dobbelt udfordrede mennesker med dobbeltdiagnose et tilbud, som kan støtte og hjælpe dem bedst muligt med øje for både det misbrug, der kræver behandling og de psykiske lidelser.

Ifølge Stentofts bostedsleder Mette Hvidberg-Hansen er vi som samfund forpligtede på ikke bare at kunne rumme mennesker med dobbeltdiagnose. Vi skal også tage deres livskvalitet, sundhed og trivsel seriøst:

”Det er en borgergruppe, som ofte har det rigtig svært og oplever at blive misforstået eller ikke lyttet til. Vi skal huske, at det er fantastiske mennesker med en masse ressourcer, mål og drømme for deres liv.”

Kontakt
Vil du gerne vide mere om Stentofts tilgang til dobbeltdiagnoser?

Udfyld kontaktformularen. Så kontakter vi dig snarest muligt.
Gå til Plussundhed.dk
Scroll to Top