Hør en medarbejders fortælling om at arbejde på Stentoft

 

Bostedsmedarbejder: Vi kan rumme nogle borgere, som ellers har det med at havne mellem to stole

 
Sara havde netop færdiggjort sin uddannelse som socialrådgiver i Esbjerg, da hun begyndte at arbejde på Stentoft for lidt over halvandet år siden. I mange år havde psykiatrien haft hendes interesse, og hun følte sig afklaret med at ville arbejde på et botilbud.
 
 
 Da Sarah stod som færdiguddannet socialrådgiver for lidt over halvandet år siden, var hun ikke i tvivl om, hvilken retning hun ville. Hun ville gerne arbejde inden for psykiatrien og helst på et bosted:
”Jeg var ret afklaret med, at det skulle være et botilbud. Det betyder nemlig, at man får mulighed for at opbygge en relation til borgeren.” 

For Sarah var det vigtigt at finde et arbejde, hvor hun ville få tid til den enkelte borger. Derudover skulle der være mulighed for at udvikle sig fagligt.

Første gang Sara stiftede bekendtskab med Stentoft var under et praktikforløb på en psykiatrisk afdeling. Her var det Stentofts dobbeltdiagnoseområde, der fangede hendes opmærksomhed. Sarah fortæller videre:

”Hvis man har en dobbeltdiagnose, så vil det sige, at man både har en psykisk sygdom og et misbrug, som kræver behandling.”

Det udviklede sig og blev til et særligt stort og vigtigt område for Sarah.

I dag er Sarah stolt af at arbejde på et bosted, hvor hun gør en forskel for nogle mennesker, som ellers har det med at havne mellem to stole. Alene fordi det ofte ikke er muligt at modtage behandling for et misbrug og en psykisk lidelse på samme tid:

”Stentoft beskæftiger sig med borgere med dobbeltdiagnose, og det betyder, at vi kan rumme og hjælpe nogle borgere, som ellers ikke kan rummes,” fortæller Sarah.

En meningsfuld hverdag hvor ikke to dage er ens

 

Sarah beskriver sin hverdag på Stentoft som både spændende og meningsfuld. Ikke to dage er ens:

”Min hverdag indeholder alt lige fra ADL-træning med beboerne, kreative aktiviteter, ture ud af huset, samtaler og relationsarbejde. Den er spækket med kvalitet og værdi. Ikke to dage er ens.”

Hvis Sarah skal beskrive de tre bedste ting ved at arbejde på Stentoft, så er hun ikke i tvivl om, hvad eller rettere hvem, der indtager førstepladsen:

”Den bedste ting er beboerne. Det er vores muligheder for at arbejde med den enkelte.”

Dernæst, fortæller Sarah, kommer en rigtig god ledelse, som har medarbejdernes ryg, og som har tillid og tiltro til sine ansatte og deres faglighed.

Den sidste ting Sarah fremhæver er de små succeser, som hun oplever med beboerne i hverdagen:

”Når man ser hvor glade og stolte de er over sig selv. Måske bare fordi de har sat en vask over. Eller ikke har misbrugt så meget den dag.”

Tæt på de mennesker, det handler om

Sarah vil opfordre andre til at søge mod Stentoft, hvis man gerne vil arbejde tæt på de mennesker, som det handler om. Dernæst beskriver hun arbejdet med dobbeltdiagnose som en stor meningsgiver:

”Der er så meget mening i det her arbejde med dobbeltdiagnose. Det giver så meget igen.”

En sidste ting Sarah gerne vil pege på er bostedets smukke omgivelser. Dem betragter hun som en bonus ved at arbejde på Stentoft:

”Her er nogle fantastiske rammer og omgivelser. På bare fem minutter er du nede ved vandet.”

 

 

Gå til Plussundhed.dk
Scroll to Top