Hvad går vores livsstilsindsats i Plus Sundhed ud på?

Vores livsstilsindsats i Plus Sundhed skaber trivsel og en bedre mental sundhed

Vores livsstilsindsats i Plus Sundhed blev sat i verden for at skabe en bedre mental sundhed og øget trivsel for beboerne på vores to socialpsykiatriske bosteder Tjørnehøj og Stentoft.

Årsagen til at vi kalder det for en livsstilsindsats (og ikke en trivselsindsats eller en mental sundhedsindsats) er for at understrege, at vores indsats har fokus på, hvordan vi bedst støtter op om en sundere livsstil for vores beboere. 

Vores livsstil har en afgørende betydning for vores mentale sundhed og trivsel. 

Derfor kan vi med vores konkrete tiltag øge trivselsniveauet og den mentale sundhed blandt beboerne på vores to bosteder. 

Med en sundere livsstil kan vi lægge flere sunde år til livet for beboerne på vores bosteder

En sundere livsstil har den betydning, at den mentale sundhed forbedres. Trivselsniveauet øges, og vi får det bedre både funktionelt og i vores egen oplevelse af, hvordan vi har.

Selvom man måtte være syg, så er det stadig muligt at have en god mental sundhed. Man kan eksempelvis have en høj grad af mental sundhed, selvom man måtte lide af skizofreni, blot sygdommen er håndterbar, i ro og behandlet.

Når man besidder en god mental sundhed, så har det en forebyggende effekt i udviklingen af somatiske og psykiske sygdomme

Det gør det relevant at have fokus på at fremme mental sundhed gennem en sundere livsstil – blandt både raske og syge – og ved både psykisk og fysisk sygdom. 

En god mental sundhed virker livsforlængendeMen ikke nok med det. En god mental sundhed skaber trivsel og lægger flere sunde år til livet.

Morgenbevægelse skaber fællesskab på Tjørnehøj
Afspil video om Morgenbevægelse skaber fællesskab på Tjørnehøj

De konkrete indsatsområder i vores livsstilsindsats

Vores livsstilsindsats i Plus Sundhed udmønter sig i en række konkrete indsatsområder, som vi på vores to socialpsykiatriske bosteder Stentoft og Tjørnehøj har fokus på.

Vores indsats tager udgangspunkt i følgende 4 indsatsområder, som vi fokuserer på for hver enkelt beboer i nævnte rækkefølge:

  1. Gode søvnvaner: Vi har fokus på gode søvnvaner og støtter beboerne på vores bosteder i at sove godt om natten. Vi fører og følger op på søvnnotater for hver enkelt beboer.
  2. En sundere kost: Vi tilbyder vores beboere en spændende, varieret og ernæringsmæssigt korrekt sammensat kost.
  3. En hverdag med bevægelse: Vi lægger op til en hverdag med bevægelse og fysisk aktivitet. Altid med udgangspunkt i det, der giver mening for den enkelte beboer.
  4. En del af et fællesskab: Vi arbejder med de gode relationer og støtter beboerne på vores bosteder i at blive en del af et fællesskab. Det er væsentligt, at det er et fællesskab, som både er tilvalgt og selvvalgt.

Det sidste punkt, at være en del af et fællesskab, er det mest afgørende og centrale punkt for en god mental sundhed.

Ikke desto mindre er fællesskabet også netop det indsatsområde, der fokuseres på til sidst. 

Nemlig når overskuddet og trivslen er vokset gennem en sundere livsstil med fokus på gode søvnvaner, en varieret kost og en hverdag med bevægelse.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag:

 • spændende artikler inden for mental sundhed og det specialiserede socialpsykiatriske område.
 • invitationer til gratis oplæg og temadage, hvor du kan høre eksperter fortælle om forskellige højaktuelle temaer inden for vores felt.
 • nyhedsbreve, hvor du kan følge med i, hvad der rører sig på vores to bosteder Tjørnehøj og Stentoft
Scroll to Top