Hvad er mental sundhed?

Hvordan definerer man mental sundhed?

I Danmark læner Sundhedsstyrelsen sig op ad verdensorganisationen WHO’s definition af mental sundhed

Ifølge WHO kan mental sundhed beskrives som: 

(…) en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Mental sundhed rummer to dimensioner: en oplevelsesdimension og en funktionsdimension:

 • Oplevelsesdimension: Oplevelsen af at have det godt og i overvejende grad at være glad, i godt humør og tilfreds med livet.
 • Funktionsdimensionen: At kunne klare dagligdags gøremål såsom at handle ind, lave mad, gå på arbejde eller i skole, indgå i fællesskaber og håndtere hverdagens udfordringer.

God mental sundhed rimer på trivsel og sund livsstil

En god mental sundhed hænger nøje sammen med trivsel og en sund livsstil. En sundere livsstil fremmer med andre ord den mentale sundhed, ligesom det får trivselsniveauet til at stige.

Begreberne mental sundhed og trivsel er tæt beslægtet. Sundhedsstyrelsen bruger derfor begreberne synonymt i deres forebyggelsespakke

Hvilken betydning har vores mentale sundhed?

En god mental sundhed har en forebyggende effekt i udviklingen af somatiske og psykiske sygdomme, ligesom mental sundhed går på tværs af sygdom

Det vil sige, at det er muligt at have en god mental sundhed – også selvom man måtte være syg
En borger kan eksempelvis har en høj grad af mental sundhed, selvom personen lider af skizofreni, blot sygdommen er håndterbar, i ro og behandlet.

Derfor er det relevant at have fokus på at fremme mental sundhed – blandt både raske og syge – og ved både psykisk og fysisk sygdom. 

En god mental sundhed virker livsforlængende. Men ikke nok med det. En god mental sundhed skaber trivsel og lægger flere sunde år til livet.

Hvad skal der til for at øge den mentale sundhed?

Der findes en række beskyttende faktorer, der påvirker den mentale sundhed. Disse kan ifølge Sundhedsstyrelsen inddeles i individuelle faktorer, sociale faktorer og strukturelle faktorer.

Individuelle faktorer:
Individuelle faktorer der fremmer mental sundhed:

 • En positiv selvopfattelse
 • Gode evner til at håndtere stress og udfordringer
 • Tro på egen formåen
 • En følelse af mening og sammenhæng i hverdagslivet
 • En følelse af socialt tilhørsforhold og evne til at etablere relationer
 • God fysisk sundhed
 • God nattesøvn

Sociale faktorer:
De faktorer i vores nærmeste netværk og fællesskaber som fremmer mental sundhed:

 • Omsorgsfulde forældre og gode familiebånd
 • Tilhørsforhold til omgivelserne
 • Støttende sociale relationer
 • Deltagelse i positive fællesskaber
 • Social anseelse, fx i skoleklassen eller blandt venner
 • Positive erfaringer med uddannelse og arbejdsliv

Strukturelle faktorer:
De strukturelle eller samfundsmæssige faktorer der fremmer mental sundhed:

 • Trygge omgivelser
 • Gode boligforhold
 • Økonomisk sikkerhed
 • Adgang til uddannelse
 • Et støttende og trygt uddannelses- og arbejdsmiljø
 • Mulighed for beskæftigelse
 • Adgang til sociale støttefunktioner
Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag:

 • spændende artikler inden for mental sundhed og det specialiserede socialpsykiatriske område.
 • invitationer til gratis oplæg og temadage, hvor du kan høre eksperter fortælle om forskellige højaktuelle temaer inden for vores felt.
 • nyhedsbreve, hvor du kan følge med i, hvad der rører sig på vores to bosteder Tjørnehøj og Stentoft
Scroll to Top