Vores metoder på bostedet Tjørnehøj

"Vi tror på, at alle mennesker er den største ekspert i deres eget liv"

På Tjørnehøj tror vi på, at alle mennesker er den største ekspert i deres eget liv.

Det betyder blandt andet, at det er beboerne selv, der sammensætter deres ressourceteams.

Ligesom vi inddrager vores beboere i alle beslutninger, der vedrører dem. 

Dette har en stor positiv indvirkning på beboernes dagligdag og udviklingsmuligheder. Og så er det med til at sikre det bedst mulige samarbejde mellem beboere og medarbejdere.

Vores ambition er ikke blot at inddrage vores beboere. Vi efterstræber at inddrage vores beboere på en måde, der giver dem lyst til at inddrage os

Øget trivsel og en bedre mental sundhed gennem en sundere livsstil

På Tjørnehøj støtter vi vores beboere i en sundere livsstil med bevægelse, gode relationer, en varieret kost og gode søvnvaner. Naturligvis altid med udgangspunkt i det, der giver mening for den enkelte beboer.

Resultatet er øget trivsel, en bedre mental sundhed og flere sunde år til livet.

Tjørnehøj set fra afstand
icon_video_play_btn Afspil video om Tjørnehøj set fra afstand

Recovery, CHIME, stemmehøring, medicinpædagogik og LA2

På Tjørnehøj arbejder vi med recovery, CHIME, stemmehøring, medicinpædagogik og LA2. 

Vores tilgang recovery-orienteret.

Den enkelte beboer har stor indflydelse på sin egen hverdag, som bærer præg af meningsfulde aktiviteter og støtte – parallelt med eller i forlængelse af beboerens §141-handleplan fra den anbringende kommune. 

Vi holder kontinuerligt og løbende fagligt udviklende undervisning, som både medarbejdere og beboere kan deltage i.

Det er med til at sikre, at vi forholder os aktivt til vores metoder og tilgange, og det betyder, at vi bliver ved med at udvikle os og kan fastholde et højt fagligt niveau.

Beboersammensatte ressourceteams

På Tjørnehøj har alle vores beboere tilknyttet et ressourceteam, som er sammensat af beboerne selv. Med udgangspunkt i relationscirklen udvælger beboeren de medarbejdere, der skal være en del af deres ressourceteam.

Hvert ressourceteam arbejder målrettet med brugerinddragelse, beboeransvar og de fastsatte mål. Formålet er at styrke beboerens grad af selvhjulpenhed og oplevelse af ansvar i eget liv.

Vores ressourceteams mødes minimum fem gange om året. På møderne evaluerer beboeren sammen med sit team og den fagansvarlige den daglige indsats, samt om indsatsen fortsat giver mening for beboeren.

Bliv kontaktet
Vil du gerne vide mere om vores metoder på Tjørnehøj?

Udfyld formularen.
Så kontakter vi dig snarest muligt.
Gå til Plussundhed.dk
Scroll to Top