Hvem er vores medarbejdere på Tjørnehøj?

Vores medarbejdere består af social- og sundhedsfagligt personale

På Tjørnehøj består vores medarbejdere af social- og sundhedsfagligt personale, herunder:

 • Social- og sundhedsassistenter 
 • Socialpædagoger
 • Pædagoger
 • Sygeplejersker
 • Psykiatrimedarbejdere (medarbejdere
  fra det social- og sundhedsfaglige
  område, der har en relevant
  efteruddannelse)
 • Kostvejleder
 • Fysioterapeut
 • Andet sundhedsfagligt personale

Med omsorg og høj faglighed

På Tjørnehøj vægter vi omsorg og et højt fagligt niveau.

Vi holder kontinuerligt og løbende fagligt udviklende undervisning, som både medarbejdere og beboere kan deltage i.

Det er med til at sikre, at vi forholder os aktivt til vores metoder og tilgange, og det betyder, at vi bliver ved med at udvikle os og kan fastholde et højt fagligt niveau.

Vi tror på, at efteruddannelse og kompetenceudvikling skaber de bedste forudsætninger for trivselhøj faglighed og et stærkt sammenhold blandt vores medarbejdere.

Derfor er vi altid åbne for en dialog om ønsker for videreuddannelse, og vi støtter altid op om lysten til at udvide ens faglige horisont.

Alle medarbejdere på Tjørnehøj har gennemført en stemmehøreruddannelse betalt af bostedet.

Inddelt i beboersammensatte ressourceteams

På Tjørnehøj er alle vores medarbejdere inddelt i ressourceteams, som er sammensat af de enkelte beboere. Med udgangspunkt i relationscirklen vælger beboeren de medarbejdere, der skal være en del af deres ressourceteam.

Hvert ressourceteam arbejder målrettet med brugerinddragelsebeboeransvar og de fastsatte mål. Formålet er at styrke beboerens grad af selvhjulpenhed og oplevelse af ansvar i eget liv.

Vores ressourceteams mødes minimum fem gange om året. På møderne evaluerer beboeren sammen med sit team og den fagansvarlige den daglige indsats, samt om indsatsen fortsat giver mening for beboeren.

Gå til Plussundhed.dk
Scroll to Top