Udsatte med psykiske sygdomme behøver ikke at have et dårligt mentalt helbred

Men ofte har de det.  Derfor er det relevant at sætte ind med både individuelle, sociale og strukturelle indsatser for at støtte disse mennesker i at få en bedre mental sundhed.

Fællesskaber, struktur og tydelige rollemodeller i dagligdagen kan styrke den mentale sundhed for de mennesker, der ikke selv kan finde og holde fast i vejen til et sundere mentalt helbred.

Vi ved det jo godt, vi, der tager den professionelle ansvarlighed på os og agerer som rollemodeller i vores arbejde med udsatte mennesker med psykiske sygdomme.

Men ofte bliver hverdagen for snakkesalig. Vi tager meget udgangspunkt i samtalen og har for lidt fokus på de enkle og nødvendige metoder, der handler om at gøre noget sammen.

Samtidig kan vi hænge fast i traditionelle faglige dogmer og i en fasttømret forståelse af faglige miljøer og indsatser, hvilket står i vejen for, at vi reelt ser mennesket foran os, som vi ser os selv.

Gennem mine 30 år i sundhedsvæsenet har jeg ofte hørt, hvordan vi alle arbejder holistisk og inddragende, gennem empowerment og andre sympatiske, faglige tilgange.

Men hvorfor er vi ikke videre med at skabe fællesskaber, hvor samhørighed, kærlighed og forpligtelse overfor hinanden ses som forbundne med de handlinger, der kan skabe et sundt liv?

Det råd, jeg skulle give det menneske, jeg står overfor, er nok ikke så anderledes, end det råd, jeg ville give mig selv. Som empatiske individer skal vi reagere og handle på det svære, vi oplever andre mennesker tumler med.

Helt banalt kan vi for eksempel starte med at spørge os selv – og de udsatte, vi arbejder med – om vi får 7-8 gode timers søvn mellem kl. 23 og kl. 7? For selv om det virker som en simpel handling at prioritere nattesøvn, er det en handling, der er afgørende for vores mentale sundhed og for vores overskud til at indgå i fællesskaber med andre.

De fleste mennesker ønsker sig en tryg tilværelse præget af sociale og strukturelle forhold, der skaber overskud og giver os et sundt, langt liv i fællesskab med andre. En tilværelse, der både giver os mulighed for at lægge flere år til vores liv, men som også gør de ekstra, senere år i livet til sjove og meningsfulde år.

Derfor arbejder vi i Plus Sundhed med både individuelle, sociale og strukturelle indsatser, når vi støtter vores beboere i at få sig det mentalt og fysisk sundest mulige liv i flest mulige år.

Jan Toftholm, Direktør Plus Sundhed A/S

Scroll to Top