Bostedsleder på Tjørnehøj: Vi tror på, at alle mennesker er den største ekspert i deres eget liv

18. september 2020

Vi skal løfte os væk fra diagnoserne og finde frem til de gode fortællinger hos vores beboere, mener bostedsleder på vores bosted i Odsherred.

 

Vi skal løfte os væk fra diagnoserne og finde frem til de gode fortællinger hos vores beboere, mener bostedsleder Rikke Lindahl.

”At se mennesket, at turde gå med det, selvom det er svært eller skævt, skaber nye muligheder for tillid og håb og for igen at kunne gribe livet”, står der på Rikke Lindahl Hansens LinkedIn-profil, og bedre indgang kan man vel ikke have til socialpsykiatrien.

Rikke er leder på vores bosted Tjørnehøj i Nørre Asmindrup i Odsherred. Her bor forskellige mennesker, som kæmper med en række psykiske sygdomme. Ud over det har de fleste haft et hårdt liv med misbrug og mange skuffelser.

En erfaren leder

Med to lederjob af bosteder i det offentlige i rygsækken er Rikke en erfaren kvinde i det særlige fag, der handler om at kunne hjælpe og støtte mennesker med at komme videre i en god retning. Samle det menneskelige puslespil uden at være sikker på, at alle brikkerne er der fra starten.

”Vores beboere er præget af et langt liv med svigt og diagnoser. Men det, der er vores opgave, er at løfte os væk fra diagnoserne og finde frem til de gode fortællinger hos vores beboere. Være nysgerrige og åbne – uden at være fordømmende. Vi skal følge dem og støtte dem til at finde deres egen vej til at få et liv, der er godt for dem”, siger Rikke.

Oprindeligt er Rikke uddannet sygeplejerske. Lige siden uddannelsen har hun arbejdet i psykiatrien – blandt andet på Sankt Hans og i de senere år som leder på to bosteder i Roskilde.
Rikke er desuden aktiv i udviklingen inden for psykiatri. Hun er med i bestyrelsen i både Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering og i Stemmehørernetværket.

Vi skal være det bedste botilbud

 

Rikke er begejstret for Tjørnehøj. Rammerne og boligerne er fine, og der er gode naboer omkring dem. Hun håber, at de kan få gang i en række nye aktiviteter til beboerne inden længe. Der er allerede flere aktiviteter som musik og indkøb, men hun håber på mere.

Hendes ambition er at gøre Tjørnehøj til et af de bedste botilbud inden for området.
Men de gode boliger og aktiviteterne er kun en mindre del af midlerne til at nå i mål med det. Vigtigst er det, at personalet skal være klædt på fagligt.

 

Vi skal undgå forråelse

”Hvis et bosted skal fungere, skal personalet være på det rette sted rent menneskeligt. Vi skal finde glæde i vores fag, og undgå den forråelse, som mange ansatte på landets bosteder kan ende i efter nogle år i branchen”.

Rikke har tidligere oplevet, at der i faget er for meget af det, hun kalder synsninger, hvor personalet synes en masse ting, drager hastige konklusioner og placerer udfordrede borgere i kasser.

”Vi lever i en verden med diagnoser og firkantede kasser, som vi prøver at presse folk ned i. Men hver gang vi presser nogen ned i kassen, er der altid en arm eller et ben, der ikke kan være der. Vi skal ikke lade diagnoserne styre os, men i stedet for lade vores beboere selv indvie os i deres tanker og de ting, der sker i dem. Vi kan måske hjælpe dem med at komme op af mørke huller, og guide dem, når de hører stemmer eller er angste. Men vi skal være ydmyge og følge dem uden at drage forhastede konklusioner baseret på vores egen personlige fordomme og stereotype fortolkning. Det hjælper dem ikke”, siger hun.

Opbakning fra personalet

 

Rikke er overbevist om, at det er vejen frem. Og hun oplever opbakning fra personalet til de holdninger. Hun glæder sig til opgaven.

”Vi skal altid huske på, at vi er mennesker, der arbejder med mennesker – endda nogle meget stærke mennesker, der har klaret livet, selv om mange af dem har oplevet så meget negativt i deres liv.”

Scroll to Top