Hvem er Tjørnehøj?

Medarbejdernes trivsel er mere i fokus end nogensinde

 

Af Jan Toftholm, direktør i Plus Sundhed

Da vi i Plus Sundhed den 10. maj 2022 inviterede til Temadag på Hotel Milling Park i Middelfart, var medarbejdertrivsel højt på dagsordenen.

Selvom vigtigheden af medarbejdernes trivsel har været både diskuteret og anerkendt de sidste over 20 år, er vi langt fra færdige med emnet. Tværtimod, vil jeg mene, med tanke på den udfordring, vi står over for i plejesektoren i de kommende år.

Medarbejderne vil have stort set frit valg på alle hylder og vil uden tvivl vælge de arbejdspladser, hvor de føler sig mentalt godt tilpas. Arbejdspladser, hvor de fx oplever at blive anerkendt for deres indsats, hvor deres behov i forhold til skemalægning kan tilgodeses, så de kan skabe balance i både privat- og arbejdsliv, og hvor kulturen er præget af rummelighed, åbenhed og god holdånd.

 

Coronakrisen har yderligere understreget behovet; vi har brug for, at medarbejderne føler ansvar for arbejdspladsen og vil træde til, når der opstår akutte behov – og det gør de kun, hvis de oplever, at arbejdspladsen også føler ansvar for dem.

 

I dagens Danmark skønnes det, at op mod 45% af medarbejdernes fravær skyldes mentale helbredsproblemer som stress og angst. Det koster ikke alene på den menneskelige konto for medarbejderen selv og dennes familie eller for arbejdspladsen, der skal indkalde vikarer, men er også en stor økonomisk belastning for samfundet.

Ifølge Stressforeningen koster sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet, alene på grund af stress, samfundet 14 milliarder kroner om året – eller 40 millioner kroner hver dag.

 

Det kan vi gøre bedre, men det stiller krav til arbejdspladserne om at skabe rammer, der tilgodeser medarbejdernes samlede behov. Rammer, der giver arbejdsglæde, fastholder medarbejderen og reducerer sygefraværet.

 

Hvis vi vil have engagerede medarbejdere, der bliver i jobbet længe, er vi nødt til at investere i det. Og det skal vi, for ringe trivsel er en barriere i forhold til at være innovative og tænke nyt og i forhold til at være produktive i arbejdsdagen.

 

At have fokus på medarbejdernes trivsel er en langsigtet, bæredygtig forretningspraksis, som vi fortsat er nødt til at have stort fokus på. I sidste ende er medarbejderne det eneste reelle differentieringsparameter, der ikke kan kopieres og derfor også det mest værdifulde.                                                                                                                                                            

Jan Toftholm, Direktør Plus Sundhed A/S

Scroll to Top