Vores medarbejdere på Tjørnehøj

Bostedsmedarbejder: “Jeg skal være stabiliteten i det uforudsigelige.”

 

Annemettes vej til bostedet Tjørnehøj beskriver også en vej fra et fokus rettet mod kroppen til et fokus rettet mere og mere mod det, der foregår inde i kroppen.

 

Annemette blev oprindeligt uddannet gartner og arbejdede i en årrække som gartnerfaglærer for unge og voksne kriminelle. Ved siden af jobbet som gartnerfaglærer underviste og dyrkede hun kampsport i form af Ki Aikido samt Alexanderteknik, som er en bevægelseslære, der forebygger fysiske skader og uhensigtsmæssige bevægelsesmønstre.

Men snart skulle en drøm om en pædagoguddannelse begynde at tage sin form og få hende ind på en sti med bosteder og ambitioner om at give ordet til beboerne. 

I 2015 kunne den nuværende bostedsmedarbejder kalde sig færdiguddannet pædagog. Annemette beskriver beslutningen om at læse til pædagog som en konsekvens af hendes altid nysgerrige og søgende væsen:

”Jeg vil gerne udfordre mig selv, og så er jeg et søgende menneske,” forklarer Annemette.

For nylig har den nuværende medarbejder på Tjørnehøj derfor også gennemført en såkaldt stemmehøreruddannelse (læs mere om stemmehøring her),  som blev betalt af Tjørnehøj – sideløbende med, at hun er ved at uddanne sig som psykoterapeut.

 

Giver ordet til beboerne 

Efter at have færdiggjort sin pædagoguddannelse i 2015 fulgte en del år på forskellige bosteder, hvor Annemette var tilknyttet som pædagog.

På et bosted for udviklingshæmmede kom hun til at stå for brugerrådet, som var et råd for og til beboerne på bostedet. Her var Annemette ofte ordstyrer, indtil hun en dag foreslog, at beboerne lige så godt selv kunne være ordstyrere. Og sådan blev det. Lige indtil andre røster meldte sig på banen, og Annemette derfor så sig nødsaget til at finde et andet arbejde, der harmonerede bedre med hendes indstilling til beboerne.

Annemette søgte derfor mod bostedet Tjørnehøj, som hun kendte lidt til i forvejen: ”Det var indstillingen til beboerne, der fik mig til at søge jobbet på Tjørnehøj,” fortæller Annemette. ”Det her med at folk skal tage ejerskab i eget liv.”

I dag har Annemette været ansat på Tjørnehøj i snart et år. Ifølge Annemette er det bostedets indstilling til sine beboere, der er det særlige ved Tjørnehøj: ”På Tjørnehøj taler vi meget om at have de gode fortællinger om beboerne.”

Annemette fortsætter: ”Det er enormt vigtigt at være opmærksom på, hvad det er for en fortælling, vi har. Man kan nemt havne i en grøft, hvor fokus er på de ting, der ikke fungerer. Derfor betyder det meget, at vi på Tjørnehøj har fokus på de positive fortællinger om beboerne,” forklarer hun. 

 

Stabiliteten i det uforudsigelige

Annemette beskriver sit arbejde på Tjørnehøj som både lærerigt og udfordrende.

”Ikke to dage er ens, og ens hverdag er på mange måder ret uforudsigelig. Jeg skal være stabiliteten i det uforudsigelige.”

Det kræver ifølge Annemette meget af hendes tilstedeværelse, og så kræver det åbenhed og nysgerrighed: ”Man er nødt til at prøve at forstå, før man drager en masse konklusioner,” forklarer Annemette.  ”Vi må ikke nøjes med at kigge på adfærden. Vi må forsøge at se det hele menneske, så beboeren kan føle sig set og mødt,” uddyber Annemette. 

I dag er Annemette ved at uddanne sig til psykoterapeut, og det betyder blandt andet, at hun er blevet mere bevidst om, hvad hun selv bringer med ind i rummet: ”Om vi vil det eller ej, så bringer vi altid en masse med ind i rummet. Det er godt at være opmærksom på.” 

 

“Jeg kan godt komme til at savne beboerne efter en ferie” 

Annemette er ikke i tvivl om, hvad der er det bedste ved at arbejde på Tjørnehøj: ”Det bedste ved Tjørnehøj er den indstilling, der er her. Folk skal tage ejerskab i deres eget liv her.”

”Og så er det beboerne,” fortæller Annemette. Dem kan hun godt savne efter en ferie.

Annemette sætter også stor pris på de mange foredrag med eksterne og hendes mange muligheder for at udvikle sig fagligt under sin ansættelse på Tjørnehøj.

For kort tid siden gennemførte hun en stemmehøreruddannelse finansieret af bostedet, og så er hun ved at uddanne sig som psykoterapeut. Annemettes faglige udvikling står derfor langt fra stille, og det harmonerer rigtig godt med hendes behov for at udfordre sig selv og udvikle sig.

Scroll to Top