Hvad er et bosted?

Hvad er et bosted?

Et bosted er – som navnet antyder – et sted, hvor man kan bo. Et bosted vil ofte have en specifik målgruppe, som blandt andet har det tilfælles, at der er behov for støtte og hjælp i hverdagen.

Beboerne kan have mange forskellige grunde til at være på et bosted. Det kan være, at de har en psykisk sygdom, de kan have fysiske udfordringer, sociale problemer eller misbrugsproblemer.

På Plus Sundheds to bosteder, Stentoft og Tjørnehøj, tilbyder vi midlertidige eller længerevarende ophold til personer over 18 år ud fra Servicelovens paragraf 107 eller Servicelovens paragraf 108.

De borgere der visiteres til vores bosteder har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De har brug for støtte og forudsigelighed i dagligdagen og for at blive støttet i sociale sammenhænge.

 

Hvor længe bor man på et bosted?

Det kan være stor forskel på, hvor længe man bor på et bosted.

På vores to bosteder i Plus Sundhed bor nogle hos os midlertidigt, mens andre bor der varigt. Fælles for begge grupper er, at de har brug for en specialiseret indsats og støtte i hverdagen.

På vores to bosteder, Tjørnehøj og Stentoft, kan vi have op til 55 beboere.

Hvem er målgruppen på vores bosteder?

 • Borgere, som er psykisk sårbare
 • Borgere, som har en dobbeltdiagnose
 • Borgere med demens
 • Borgere, som har angst
 • Borgere, som har en depression
 • Borgere, som har en forandret virkelighedsopfattelse
 • Borgere, som lider af en personlighedsforstyrrelse

Hvem er personalet på bostederne?

Personalesammensætningen på et bosted skal helst afspejle den målgruppe, bostedet retter sig mod.

På vores to bosteder i Plus Sundhed har vi medarbejdere med forskellige fagrelevante uddannelser.

De fleste har en social- eller sundhedsfaglig baggrund. Vi har blandt andet social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger, pædagoger og sygeplejersker ansat.

Andre har ikke en relevant uddannelse men har til gengæld mange års erfaring inden for det socialpsykiatriske felt. 

 

Hvilke slags botilbud findes der?

I den danske servicelovgivning findes der forskellige paragraffer, som handler om, hvem der er berettiget til at modtage et tilbud om at flytte ind på et bosted. Du kan finde flere informationer her: Serviceloven

Læs om de forskellige botilbud, som vi udbyder hos Plus Sundhed nedenfor.

Paragraf 108-botilbud:

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.”

Paragraf 107-botilbud: 

”Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold:

 1. 1)til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
 2. 2)til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte

Hvordan bliver man beboer på et bosted? 

For at blive visiteret til en bosted skal man være i kontakt med sin kommune og myndighederne. Det er myndighederne og kommunen, som vurderer, om man er egnet til et tilbud om bosted, og om man kan profitere fra det. 

Vurderingen bliver lavet ud fra borgerens baggrund, behov, evt. tidligere foranstaltninger og ønsker.
Hvis borgeren i samarbejde med kommunens sagsbehandler synes, at et bosted lyder som den helt rigtige løsning, mødes borgeren til en visitation og dialog hos os på bostedet. 

Hvor ligger bostederne i Plus Sundhed?

I Plus Sundhed har vi to bosteder med to forskellige lokationer – et på sjælland og et i jylland.

Vi har to bosteder med to forskellige lokationer. 

Stentoft:

Består af i alt 30 boliger.

 • 2 enheder: En demens- og almen psykiatrienhed samt en dobbeltdiagnoseenhed.
 • Ligger i Sønder Stenderup, tæt på Kolding.

 

Tjørnehøj:

Består af 25 boliger.

 • 2 forskellige enheder. Ungeenheden retter sig primært mod borgere under 30 år, som har en psykisk lidelse og evt. et misbrug. Den anden enhed er til borgere med en psykisk diagnose og et evt. misbrug, der har gavn af en bolig med let adgang til fællesskab.
 • Vi ligger i Odsherred – 25 minutters kørsel fra Holbæk

   

 

Hvilke værdier arbejder vi ud fra på vores bosteder?

Vi eksisterer for at skabe trygge og trivselsfremmende rammer for vores beboere på vores socialpsykiatriske bosteder, hvor:

 • beboerne oplever individuelt tilrettelagt indsatserfælles aktiviteter og en tydelig struktur i hverdagen.
 • medarbejderne oplever en god og sund arbejdsplads, hvor der er sat en fælles retning, man tager et individuelt ansvar, hjælper hinanden og løfter i flok.
 • Kommunerne oplever, at der er gennemsigtighed og sammenhæng mellem behov, indsats og takst.

 

En recovery-orienteret tilgang på vores bosteder

På vores to bosteder i Plus Sundhed arbejder vi med en recovery-orienteret tilgang. Den enkelte beboer har stor indflydelse på sin egen hverdag, som bærer præg af meningsfulde aktiviteter og støtte – parallelt med eller i forlængelse af beboerens §141-handleplan fra den anbringende kommune. 

Hvad er recovery?

Recovery betyder “at komme sig”. Recovery er en proces og ikke en metode, som virker indefra – mens livet leves. Recovery kan anerkendes, understøttes og fremmes udefra.

”Recovery handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, sådan som personerne selv definerer det, med eller uden symptomer og problemer, som kan komme og gå” (Mike Slade m.fl., ImRoc, 2008).

Visitationer og takster på vores bosteder

Gennem en dialog fastlægger vi hvilken hjælp og støtte, den enkelte borger har brug for. 

På denne baggrund udarbejder vi en tilbudsbeskrivelse og en takstvurdering. Vi gør noget ud af at beskrive, hvad der kan forventes af os metodisk. 

Tilsyn med bosteder

Styrelsen for Patientsikkerhed og Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med vores bosteder Stentoft og Tjørnehøj.

Styrelsen for Patientsikkerheds arbejde er at føre tilsyn i henhold til sundhedsloven eller Serviceloven, mens socialtilsyn Hovedstaden foretager et socialfagligt tilsyn. 

Nedenfor kan du se de karakterer, vi har fået på vores to bosteder.

Socialtilsyn Hovedstaden

Stentoft: 

Uddannelse og beskæftigelse: 3,5

Målgrupper, metoder og resultater: 4,5

Sundhed og trivsel: 4,3

Organisation og ledelse: 3,7

Kompetencer: 5,0

Selvstændighed og relationer: 4,7

Fysiske rammer: 5,0

Tjørnehøj:

Målgruppe, metoder og resultater: 3,8

Organisation og ledelse: 3,4

Kompetencer: 3,5

 

Styrelsen for Patientsikkerhed

Vi har sikret os et flot 1-tal på både Stentoft og Tjørnehøj.

Karakterskalaen går fra 0-3, hvor 0 er bedst. Vores 1-tal betyder, at vi gør det, som vi er sat i verden for. Nemlig at skabe trygge og trivselsfremmende rammer for vores beboere på vores bosteder.

Hvem er Plus Sundhed?

Plus Sundhed blev stiftet for over 20 år siden med missionen om at skabe trygge og trivselsfremmende rammer for mennesker med psykisk sygdom og sociale problemer. 

I Plus Sundhed har vi to bosteder, Stentoft og Tjørnehøj.

Ud over vores specialiserede socialpsykiatriske indsats tilbyder vi vores beboere en livsstilsindsats, der er har til formål at skabe bedre mental sundhed og øget trivsel for beboerne på vores to bosteder Tjørnehøj og Stentoft. 

Vi mener, at alle har ret til et sundt liv i trivsel. 

Kontakt
Har du spørgsmål til vores arbejde i Plus Sundhed?

Udfyld formularen.

Så kontakter vi dig snarest muligt.
Scroll to Top